. .
  • 1-studion.jpg
  • 2-grona-bilen-ny.jpg

Vad vi säljer

Vi säljer alla de varor och tjänster som behövs till en färdig ljudinstallation. Vanligtvis är detta en ljudsättning av någonting fysiskt som t.ex. en utställning eller en attraktion. Har du en idé eller ett behov av att ljudsätta något så behöver du oss. Vi gör alla inköp, leveranser, installationer, studioproduktioner och driftsättningar. Du köper en paketlösning. Vi erbjuder såklart även service och underhåll av det vi sålt.

De konstnärligt skapade ljuden vi själva gör i vår studio står ofta i centrum och gör våra installationer unika. Hur man väljer att tekniskt utforma ljudanläggningen är också helt avgörande för hur lyssnaren sen uppfattar ljudet. Här är högtalarplaceringar och ljudkvalitet det mest avgörande. Vår mångåriga erfarenhet bidrar till att vi är en av de främsta i branchen på detta.

Styrkor vi har är vår noggrannhet med diskret utseende, driftsäkerhet, snygga och hållbara installationer och praktiskt handhavande. Att leverera enligt plan och på utsatt tid är en självklarhet för oss.

Ljudanläggningar finns i alla storlekar, kvaliteter och prisklasser. Med vår produktkännedom levererar vi rätt anläggning till kunden efter att noggrant bedömt aktuell lokal. Givetvis anpassar vi utrustningen efter kundens ekonomi. Våra leverantörer är många och vi kan sälja de allra flesta fabrikat som finns på marknaden.

I vår studio på Södermalm i Stockholm produceras förutom ljud till våra ljudsättningar även musik i olika genrer för olika syften som musik för film, teater och reklam men också mycket annat. Vårt ljudbibliotek är mycket omfattande och innehåller över 26 000 ljudeffekter. På studions egen hemsida www.bobgrillman.com finns många exempel att lyssna på.